1 grajciar 1763 W

  • Nominál: 1 grajciar
  • Panovník: František Lotrinský
  • Rok: 1763
  • Mincovňa: W - Viedeň
  • Materiál: Meď
17,00 € 19,00 €